BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

65/152/2011

Drukuj
1 2 3

Uchwała Nr 65/152/2011
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. “Świadczenie usługi dozorowania i ochrony w budynkach usytuowanych przy ul. Konarskiego 20, Sikorskiego 20, Pl. Floriański 1 w Skarżysku - Kamiennej “


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)



Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na “Świadczenie usługi dozorowania
i ochrony w budynkach usytuowanych przy ul. Konarskiego 20, Sikorskiego 20, Pl. Floriański 1
w Skarżysku - Kamiennej“.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do podpisania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 1.

§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Skarżyskiego
Michał Jędrys


Członkowie Zarządu:
1. Waldemar Mazur 2. Zenon Nowakowski
3. Stanisław Dymarczyk
4. Katarzyna Bilska


Data wytworzenia : 2011-12-09 01:00 Autor : Zarząd Powiatu Data publikacji : 2011-12-09 06:00 Osoba udostępniająca na stronie : Małgorzata Łakomiec Data ostatniej modyfikacji : 2012-10-17 Osoba modyfikująca : Karina Wiśniewska

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30



Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych Starostwa



NIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html