BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • 63/86/2005

  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania \r\ni Interwencji Kryzysowej „Przystań” przy ul. Rejowskiej 53 w Skarżysku – Kamiennej\r\n

  Więcej
 • 63/ 85/2005

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.\r\n\r\n

  Więcej
 • 62/ 84/2005

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

  Więcej
 • 61/83/2005

  upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-\r\n Kamiennej

  Więcej
 • 60/82/2005

  przeprowadzenia konkursu na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2005 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej\r\n\r\n

  Więcej
 • 60/ 81/2005

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.\r\n

  Więcej
 • 59/80/2005

  zatwierdzenia Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2006.

  Więcej
 • 58/ 79 /2005

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.\r\n\r\n

  Więcej
 • 58/ 79 /2005

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

  Więcej
 • 57/78/2005

  przekazania do użytkowania samochodu osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 131.\r\n

  Więcej
 • 55/77/2005

  zatwierdzenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych powiatu skarżyskiego \r\n\r\n

  Więcej
 • 54 /75/2005

  ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Rejowskiej 53

  Więcej
 • 52/73/2005

  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • 52/72/2005

  zatwierdzenia do realizacji projektu „Lepsze jutro” w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich.\r\n

  Więcej
 • 52/71/2005

  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej \r\n

  Więcej
 • 52/70/2005

  zatwierdzenia do realizacji projektu „Przyjazny i sprawny Urząd” w ramach Działania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich.\r\n

  Więcej
 • 52/69/2005

  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej \r\n

  Więcej
 • 52/68/2005

  zatwierdzenia do realizacji projektu „Uwierz w siebie” w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich.\r\n

  Więcej
 • 50/67/2005

  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych dla\r\n Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamiennej\r\n

  Więcej
 • 50/ 66 /2005

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.\r\n\r\n

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html