BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Zarządzenie Nr 88/2007

  w sprawie: powołania Komisji celem wyboru oferty cenowej na ubezpieczenie pakietowe mienia Powiatu Skarżyskiego

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 87/2007

  w sprawie: powołania Komisji mającej na celu dokonanie szczegółowego rozliczenia zadania pn. 'okablowanie sieci komputerowej' w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • Zarządzenie nr 81/2007

  wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej

  Więcej
 • Zarządzenie nr 80/2007

  Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania i użytkowania systemów informatycznych oraz baz danych w zakresie wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej \r\n

  Więcej
 • 86/2007

  Komisji nadzorującej kasację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.\r\n\r\n

  Więcej
 • 83/2007

  zmiany Zarządzenia Nr 79/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powołania zespołów spisowych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • 85/2007

  powołania komisji przeprowadzającej egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.\r\n\r\n

  Więcej
 • 84 /2007

  powołania Komisji celem wyboru oferty cenowej na wykonanie usługi ochrony i sprzątania budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej\r\n

  Więcej
 • 78/2007

  powołania Przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej\r\n\r\n

  Więcej
 • 73/2007

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania\r\no udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 'Analiza procesów obiegu dokumentow\r\noraz ich implementacja w systemie elektronicznego obiegu\r\ndokumentow NIL BPM'\r\n

  Więcej
 • 79/2007

  powołania zespołów spisowych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.\r\n

  Więcej
 • 72/2007

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania\r\no udzielenie zamowienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadanie 'Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem\r\noraz urzędzeń sieciowych dla Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kamiennej

  Więcej
 • 77/2007

  ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2007r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.\r\n\r\n

  Więcej
 • 76/2007

  wyznaczenia osób funkcyjnych do pełnienia stałego dyżuru.\r\n\r\n

  Więcej
 • 75/2007

  organizacji akcji kurierskiej na terenie powiatu skarżyskiego

  Więcej
 • 74/2007

  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadanie\r\n“Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej”\r\n

  Więcej
 • 63/2007

  ustalenia procedur oraz zasad kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej

  Więcej
 • 71/ 2007

  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na 2 wolne stanowiska pracy: \r\n\r\nPracownika w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  Więcej
 • 70/2007

  powołania zespołu kordynującego proces scentralizowanego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych o uczniach w jednostkach administrowanych przez Powiat Skarżyski.\r\n

  Więcej
 • 66 / 2007

  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko:\r\nGłównego Specjalisty ds. informatyzacji w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej\r\n\r\n

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html