BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Zarządzenie Nr 71/2010

  powołania Komisji do technicznego odbioru przebudowy linii energetycznych średniego i niskiego napięcia realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. 'Rozbudowa ul. Krasińskiego i ul. Armii Krajowej wraz z budową małego ronda w Skarżysku-Kamiennej'.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 70 /2010

  zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2011

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 69/2010

  komisji nadzorującej kasację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 68/2010

  powołania Komisji odbioru urządzenia do automatycznego kopiowania, drukowania i skanowania.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 67/2010

  ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 66/2010

  powołania komisji przeprowadzającej egzaminy sprawdzające osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 65/2010

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn.: 'Usługa ochrony i sprzątania budynków Powiatu Skarżyskiego'.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 63/2010

  powołania Zespołu Postępowania Etycznego ds. przestrzegania Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej.\r\n\r\n

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 62 / 2010

  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na\r\n stanowisko - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Skarżysku –Kamiennej.\r\n

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 61/2010

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Zakup wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem wielkoformatowego, kolorowego, cyfrowego urządzenia do automatycznego kopiowania, drukowania i skanowania z automatycznym 3 - rolkowym podajnikiem na kopie i z automatycznym obcinaniem'.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 59/2010

  wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej \r\n

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 58/2010

  wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.\r\n

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 56/2010

  powołania Komisji odbioru zleconych do wykonania prac dotyczących wektoryzacji rastrów map zasadniczych m. Suchedniowa obejmujących obszar 1314 ha.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 55/2010

  wprowadzenia Kodeksu Postępowania Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. \r\n

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 54/2010

  powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Powiatowego Marszobiegu Jesiennego w dniu 16 października 2010 r.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 53/2010

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn.: 'Usługa ochrony i sprzątania budynków Powiatu Skarżyskiego'.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 52 / 2010

  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na\r\n stanowisko - Podinspektor w Wydziale Finansowym.\r\n

  Więcej
 • Zarządzenie Nr Z-51/2010 - zastrzeżone

  nałożenia zadań obronnych na Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 50/2010

  powołania imiennego składu Komisji do przyznawania dofinansowania do dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 49 / 2010

  powołania zespołów spisowych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html