BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Wiadomości

 • Urządzenie EEG DigiTrack Biofeedback w naszej poradni

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wzbogaciła się o nowe urządzenie EEG DigiTrack Biofeedback (neurofeedback).

  Więcej
 • Metoda Integracji Sensorycznej (SI)

  Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest to nowoczesna i bardzo skuteczna forma diagnozy i terapii dzieci. Integracja Sensoryczna opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach.

  Więcej
 • Uprawnienia Zespołu Orzekającego w PPP w Skarżysku-Kamiennej

  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej mgr Elżbieta Jaros informuje, iż w dniu 03.08.2006 r. Świętokrzyski Kurator Oświaty wskazał - za zgodą Starostwa Powiatowego Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej do orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidzących i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem. Powyższe kompetencje dotyczą dzieci i młodzieży z terenu działania Poradni.

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html