BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Zarządzenie Nr 117/2012

  w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji powołanej do odbioru końcowego zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego, tj. budynku administracyjno – biurowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej”

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 116/2012

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie balustrady przy schodach i pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem przy ul. Plac Floriański”.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 115/2012

  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 29/2007 Starosty Skarżyskiego z dnia 09.05.2007 r.  w sprawie powołania komisji w celu niszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 114/2012

  w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego, tj. budynku administracyjno – biurowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej”

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 113/2012

   w sprawie:powołania składu osobowego członków Powiatowej Rady Zatrudnienia  w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2012 -2016.                

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 112/2012

  w sprawie: powołania Komisji odbioru zleconych do wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych ze sporządzeniem mapy do regulacji stanu prawnego dotyczącej wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 111/2012

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Wykonanie i montaż regałów archiwalnych stacjonarnych”.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 110/2012

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego – wymiana dachu nad segmentem A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej”.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 109/2012

  w sprawie: powołania Komisji odbioru zleconych do wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łączna.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 108/2012

  w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej dla Projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 107/2012

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego – wymiana dachu nad segmentem A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej”.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 106/2012

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego”.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 105/2012

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: " Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 104/2012

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej”.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 103/2012

  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac wykonanych w ramach Umowy Nr 115/2012 z dnia 20.11.2012 r. 

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 102/2012

   w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa  Informacji i Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ( wersja nr 2).  - załączniki dostępne tylko dla pracowników urzędu 

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 101/2012

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie i montaż regałów archiwalnych stacjonarnych".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 100/2012

  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac wykonanych w ramach Umowy Nr 86/ZP/2012 z dnia 17.09.2012 r.  

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 98/2012

  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko – Pracownik w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 97/2012

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Skarżyskiego".

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html