BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Obsługa Interesanta

Treść
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawowym punktem informacyjnym dla interesantów Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej jest Biuro Obsługi Interesanta, które znajduje się na parterze budynku przy ul. Konarskiego 20.
Do Biura można zgłaszać się osobiście w poniedziałek od 8.00-16.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerem 41 3953040.
Biuro udziela informacji na temat:
• rodzaju, miejsca i sposobu załatwiania spraw
• kompetencji poszczególnych wydziałów Starostwa
• organizacji władz powiatu 
• struktury urzędu oraz jednostek organizacyjnych powiatu
• podstawowych informacji o innych instytucjach i urzędach funkcjonujących w powiecie
• uroczystości powiatowych i innych wydarzeń organizowanych przez samorząd powiatowy
Wydział Komunikacji i Transportu:
• Sprawy wymagające uiszczenia opłaty w kasie Starostwa:
• poniedziałek – piątek 8.00 – 14.45
• wtorek – piątek 7.30 -14.15 
Pozostałe sprawy, których załatwienie nie wymaga opłat lub opłaty zostały wcześniej uiszczone (np. zgłoszenie sprzedaży pojazdu, odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym o zamontowaniu haka lub instalacji gazowej, wydanie dokumentu prawa jazdy, przesłanie dokumentów kandydata na kierowcę do WORD)
• poniedziałek 8.00- 16.00 wtorek – piątek 7.30 - 15.30
SKŁADANIE PISM URZĘDOWYCH
• Korespondencję kierowaną do urzędu przyjmuje Biuro Obsługi Interesanta znajdujące się na parterze budynku Starostwa.
BOI zajmuje się również:
• przyjmowaniem korespondencji, podań, skarg, wniosków kierowanych do urzędu
• przyjmowaniem dokumentów elektronicznych,
• odbieraniem poczty elektronicznej urzędu,
• udzielaniem informacji na temat miejsca, do którego została skierowana korespondencja.

SPOTKANIA ZE STAROSTĄ I WICESTAROSTĄ
Obsługą spotkań zajmuje się Sekretariat Starosty, który znajduje się I piętrze budynku Starostwa.

Osoby zainteresowane spotkaniem ze Starostą lub Wicestarostą powinny ustalić wcześniej termin spotkania pod numerem telefonu 41 395 30 00, 41 3953001 lub 41 3953002


Opracował
Małgorzata Łakomiec

Data wprowadzenia: 2011-07-08 1503

Data upublicznienia: 2011-07-08
Wiadomość wprowadził: Małgorzata Łakomiec


Autor dokumentu:Małgorzata Łakomiec

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html