BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Uchwała Nr 366/XLIII/2002

  udzielenia poręczeń długoterminowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej

  Więcej
 • Uchwała Nr 363/XLII/2002

  wyrażenia zgody na wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata

  Więcej
 • Uchwała Nr 362/XLII/2002

  zatwierdzenia zmian w statucie i jednolitego tekstu statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej

  Więcej
 • Uchwała Nr 361/XLII/2002

  wydzielenia Rejonowo - Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Radomiu ze struktury Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej.

  Więcej
 • Uchwała Nr 360/XLII/2002

  wydzielenia ze struktury Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej, Rejonowo - Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kielcach przy ul. Żelaznej 35/37, celem przekazania Powiatowi Kieleckiemu

  Więcej
 • Uchwała Nr 359/XLII/2002

  utworzenia Liceum Profilowanego Specjalnego, nadania statutu i włączenia do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 131

  Więcej
 • Uchwała Nr 358/XLII/2002

  zmiany Uchwały Nr 278/XXXV/2002 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie „Zasadnicza Szkoła Zawodowa” Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Bohaterów Września 1939r. w Skarżysku - Kamiennej w szkołę ponadgimnazjalną.

  Więcej
 • Uchwała Nr 357/XLII/2002

  zmiany Uchwały Nr 277/XXXV/2002 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie „Liceum Zawodowe” Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Bohaterów Września 1939r. w Skarżysku-Kamiennej w szkołę ponadgimnazjalną.

  Więcej
 • Uchwała Nr 356/XLII/2002

  zmiany Uchwały Nr 276/XXXV/2002 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2002r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych o nazwach „Technikum Elektryczne” i „Technikum Elektroniczne” Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Bohaterów Września 1939r. w Skarżysku - Kamiennej w szkołę ponadgimnazjalną.

  Więcej
 • Uchwała Nr 355/XLII/2002

  zmiany Uchwały Nr 268/XXXV/2002 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie „Zasadnicza Szkoła Zawodowa” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku – Kamiennej w szkołę ponadgimnazjalną

  Więcej
 • Uchwała Nr 354/XLII/2002

  zmiany Uchwały Nr 267/XXXV/2002 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie „IV Liceum Ogólnokształcące” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku -Kamiennej w szkołę ponadgimnazjalną

  Więcej
 • Uchwała Nr 353/XLII/2002

  zmiany Uchwały Nr 266/XXXV/2002 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2002r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych o nazwach „Liceum Ekonomiczne” i „Liceum Handlowe” Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku - Kamiennej w szkołę ponadgimnazjalną.

  Więcej
 • Uchwała Nr 352/XLII/2002

  utworzenia Zespołu Szkół w Suchedniowie ul. Sportowa 3 i nadania imienia

  Więcej
 • Uchwała Nr 351/XLII/2002

  utworzenia Technicznych Zakładów Naukowych w Skarżysku – Kamiennej ul. Legionów 119 i nadania imienia

  Więcej
 • Uchwała Nr 350/XLII/2002

  utworzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku – Kamiennej ul. Powstańców Warszawy 11 i nadania imienia

  Więcej
 • Uchwała Nr 349/XLII/2002

  utworzenia Zespołu Szkół Budowlanych w Skarżysku – Kamiennej ul. Rejowska 99.

  Więcej
 • Uchwała Nr 348/XLII/2002

  utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15

  Więcej
 • Uchwała Nr 347/XLII/2002

  utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Skarżysku – Kamiennej ul. Oseta Wasilewskiego 5

  Więcej
 • Uchwała Nr 346/XLII/2002

  utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej ul. Tysiąclecia 22 i nadania imienia

  Więcej
 • Uchwała Nr 345/XLII/2002

  nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej w Suchedniowie ul Sportowa 3

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html