BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Nazwa Obwód Lecznictwa Kolejowego
Rodzaj Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - jednostka organizacyjna powiatu
Adres ul.Sokola 50
Kod 26-110
Telefon 41 2 51 21 87
Fax 41 2 51 21 87
E-mail » olkspzoz@poczta.onet.pl
Dyrektor p.o.lek.med. Mateusz Korzeniewski
Tel: 41 2 51 21 87
Fax: 41 2 51 21 87
e-mail: olkspzoz@poczta.onet.pl 2600081@zoz.org.pl
 • Konkurs ofert na zakup i dostawę aparatu EEG

  Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
  zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 14 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie
  z postanowieniami Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na zakup i dostawę aparatu EEG.

  Więcej
 • Postępowanie przetargowe na dostawę leków

  Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
  zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym  na zadanie  o wartości  do 14 000 euro w trybie konkursu ofert
  zgodnie z postanowieniami Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę leków.

  Więcej
 • Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
  ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego na wynajem
  pomieszczenia o powierzchni 31,9 m2 usytuowanego na piętrze -1 budynku „D” Rejonowo-Specjalistycznej
  Przychodni Lekarskiej w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną
  działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem pracowni optycznej.

  Więcej
 • Zmiana w SIWZ do postępowania OLK2-901/02/13

  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113,
  poz. 759, z późn. zm.) na zakup, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego systemu pośredniej radiografii cyfrowej w celu ucyfrowienia aparatu RTG, znak sprawy OLK 2 – 901/02/13.

  Więcej
 • Zakup, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego systemu pośredniej radiografii cyfrowej w celu ucyfrowienia aparatu RTG
  Numer ogłoszenia: 107759 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Więcej
 • Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 14 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na wymianę rur wodociągowych w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50.

  Więcej
 • INFORMACJA O WYBRANIU OFERT

                    Obwód  Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr OLK2-901/01/2013 na dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

  Więcej
 • Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie o wartości powyżej 14 000 EURO na sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych (pakiety od 1 do 6) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ   w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • Wyniki postępowania na sprzedaż i dostawę tonerów

  Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu...

  Więcej
 •                        Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału
  w postępowaniu przetargowym   na zadanie  o wartości  do 14 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami  Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę fabrycznie nowych tonerów, taśm i tuszy.

  Więcej
 • Wyniki postępowania na sprzedaż i dostawę aparatu USG

  Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z poz. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy OLK2-903/03/12 na dostawę aparatu USG

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu USG.

  Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie o wartości szacunkowej powyżej 16 000 eurona dostawę aparatu USG do Obwodu Lecznictwa Kolejowego
  SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

  Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19  poz. 177
  w trybie  art. 39-46 ustawy).

  Więcej
 • Dyrektor  Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń medycznych w zakresie okulistyki  , zgodnie ze statutową działalnością Obwodu, przez lekarza specjalistę z dziedziny okulistyki i zaprasza do składania ofert.

  Więcej
 • Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza
  do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego na wynajempomieszczenia o powierzchni 20,3 m2 usytuowanego na I piętrze budynku „C” Rejonowo-Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego.

  Więcej
 • Wyniki postępowania na sprzedaż i dostawę leków

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
  ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia

  Więcej
 • Dyrektor  Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń medycznych w zakresie gruźlicy i  chorób płuc  , zgodnie ze statutową działalnością Obwodu, przez lekarza specjalistę z dziedziny gruźlicy i chorób płuc  i zaprasza do składania ofert.

  Więcej
 • Wyniki postępowania na dostawę błon i filmów RTG

  Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku...

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i błon RTG.

  Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 14 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami  Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę odczynników i błon RTG.

  Więcej
 • Ogłoszenie konkursowe

  Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 14 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę leków.

  Więcej
 • Wyniki przetargu nieograniczonego na wynajem budynku.

  Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html