BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • 7/88/2006

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.\r\n

  Więcej
 • 6/87/2006

  wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń chłodni szpitalnej w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1\r\n\r\n

  Więcej
 • 6/86/2006

  wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej ul. Tysiąclecia 22\r\n\r\n

  Więcej
 • 5/85/2006

  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej ul. Tysiąclecia 20

  Więcej
 • 3/84/2006

  upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej\r\no dokonania w imieniu Powiatu wszelkich czynności, w tym podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli, związanych z zawarciem umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo do Vinci na realizację projektu numer PL/06/A/Pla/174281 ,tytuł „Doświadczenie zawodowe techników informatyków w dziedzinie multimediów „ \r\n\r\n

  Więcej
 • 3/83/2006

  upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej do dokonania w imieniu Powiatu wszelkich czynności, w tym podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli, związanych z zawarciem umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo do Vinci na realizację projektu numer PL/06/A/Pla/174434 ,tytuł „Staż zagraniczny uczniów średniej szkoły ekonomicznej - inne spojrzenie na świat„\r\n

  Więcej
 • 3/82/2006

  upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej do dokonania w imieniu Powiatu wszelkich czynności, w tym podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli, związanych z zawarciem umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo do Vinci na realizację projektu numer PL/06/A/Pla/174438 ,tytuł „Staż zagraniczny podstawą poprawy kompetencji przyszłych hotelarzy „\r\n

  Więcej
 • 2/80/2006

  powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ekonomii, Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej.\r\n

  Więcej
 • 2/79/2006

  powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia\r\n egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się \r\n o awans zawodowy.\r\n\r\n

  Więcej
 • 2/78/2006

  przeprowadzenia konkursu na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2006 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • 51/77/2006

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.\r\n

  Więcej
 • 50/76/2006

  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy \r\nw Skarżysku – Kamiennej.\r\n\r\n

  Więcej
 • 50/75/2006

  wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej\r\n w Skarżysku-Kamiennej \r\n

  Więcej
 • 50/74/2006

  wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej \r\n

  Więcej
 • Uchwała Nr 49/73/2006

  projektu budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2007 rok\r\n

  Więcej
 • 47/72/2006

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.\r\n

  Więcej
 • 46/71/2006

  zatwierdzenia Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2007.\r\n

  Więcej
 • 46/70/2006

  zatwierdzenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Pani Jolanty Nowickiej dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • 45/69/2006

  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja\r\n Kopernika w Skarżysku-Kamiennej ul. Powstańców Warszawy 11.\r\n

  Więcej
 • 44/68/2006

  powołania składu osobowego komisji do opiniowania wniosków\r\n o nagrodę Starosty Skarżyskiego dla nauczycieli zatrudnionych\r\n w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat\r\n Skarżyski.\r\n

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html