BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • 58/76/2003

  wyrażenia zgody na zakup sprężarki z automatycznym sterowaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Szpitalna 1\r\n\r\n

  Więcej
 • 58/75/2003

  wyrażenia zgody na dzierżawę części pomieszczeń magazynowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku -Kamiennej ul. Szpitalna 1 na prywatny magazyn sprzętu ortopedycznego\r\n\r\n

  Więcej
 • 58/ 74 /2003

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.\r\n

  Więcej
 • 57/73/2003

  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku - Kamiennej. \r\n

  Więcej
 • 57/72/2003

  wyrażenie opinii na temat \r\npozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej\r\n

  Więcej
 • 57/ 71 /2003

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.\r\n

  Więcej
 • 56/ 70 /2003

  projektu uchwały budżetowej na 2004 rok\r\n

  Więcej
 • 56/ 69/2003

  projektu budżetu powiatu Skarżyskiego na 2004 rok\r\n

  Więcej
 • 55/68/2003

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

  Więcej
 • 54/67/2003

  zmiany uchwały nr 32/67/2002 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 sierpnia 2002 roku

  Więcej
 • 54/ 66 /2003

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

  Więcej
 • 53/65/2003

  ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących pas drogowy dróg powiatowych.\r\n

  Więcej
 • 53/ 64 /2003

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

  Więcej
 • 52/63/2003

  wyrażenia zgody na zakup analizatora biochemicznego na potrzeby Centalnego Laboratorium Diagnostycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Szpitalna 1.\r\n

  Więcej
 • 52/62/2003

  wyrażenia zgody na zakup artroskopu na potrzeby Oddziału Ortopedii \r\n Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Szpitalna 1.\r\n

  Więcej
 • 52/61/2003

  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny – aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Oddziału Neurologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Szpitalna 1\r\n

  Więcej
 • 52/60/2003

  wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu i aparatury medycznej pozostałych po zlikwidowanych poradniach okulistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej \r\nw Skarżysku – Kamiennej ul. Szpitalna 1.\r\n

  Więcej
 • 52/59/2003

  wyrażenia zgody na zakup risografu CR 1610A4 na potrzeby Działu Statystyki \r\n Zespolu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Szpitalna 1.

  Więcej
 • Uchwała Nr 50/ 58 /2003

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.\r\n

  Więcej
 • 49/57/2003

  wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w budynku Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html