BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • 62/117/2008

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

  Więcej
 • 62/118/2008

  planu pracy Zarządu Powiatu na rok 2009 \r\n

  Więcej
 • 64/122/2008

  zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego\r\n Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej\r\n

  Więcej
 • 60/112/2008

  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia\r\nw postępowaniu o udzielenie zamówienia na “Ochronę i sprzątanie budynku administracyjnego oraz terenu wokół tego budynku\r\nw Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20”\r\n

  Więcej
 • 64/123/2008

  ustalenia kosztu surowca przeznaczonego na wyżywienie \r\nw Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespole Placówek Specjalnych oraz Bursie Szkolnej w Skarżysku-Kamiennej \r\n\r\n

  Więcej
 • 60/113/2008

  zmiany warunków płacy Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ\r\nw Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sokola 50\r\n

  Więcej
 • 63/119/2008

  ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego\r\n

  Więcej
 • 60/110/2008

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok\r\n

  Więcej
 • 60/115/2008

  upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu przez rzekę Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0446T w miejscowości Bliżyn\r\n

  Więcej
 • 61/116/2008

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok\r\n

  Więcej
 • 64/121/2008

  przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań\r\n\r\n

  Więcej
 • 64/120/2008

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok\r\n

  Więcej
 • 58/ 107/ 2008

  przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “Krakowska – Południowa” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej.\r\n

  Więcej
 • 58/ 106/ 2008

  wyrażenia opinii dotyczącej zamierzenia budowlanego pn.: “Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków – ulica Św. Anny”

  Więcej
 • 58/105/ 2008

  wyrażenia opinii dotyczącej zamierzenia budowlanego pn.: “Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulica Polna i dojazd do ulicy Południowej” \r\n\r\n

  Więcej
 • 59/108/2008

  udzielenia upoważnienia Pani Marcie Sosińskiej – Dyrektora\r\n Technicznych Zakładów Naukowych im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, ul. Legionów 119 w Skarżysku-Kamiennej.\r\n

  Więcej
 • 59/109/2008

  wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sokola 50

  Więcej
 • 58/ 104/ 2008

  wyrażenia opinii dotyczącej zamierzenia budowlanego pn.: “Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – droga relacji Kierz Niedźwiedzi – Gąsawy Rządowe” \r\n

  Więcej
 • 51/91/2008

  upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej do dokonania w imieniu Powiatu wszelkich czynności, w tym podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli, związanych z zawarciem umowy z Narodową Agencją Programu Leonardo do Vinci na realizację projektu numer PL/08/LLP/LdV/IVT/140324, tytuł „Zagraniczne praktyki dla uczniów rozpoczynających naukę jako przyszli technicy informatycy”\r\n

  Więcej
 • 49/87/2008

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok\r\n

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html