BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Uchwała Nr 315/XLV/2006

  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i dzierżawę gruntu na czas nieokreślony

  Więcej
 • Uchwała Nr 314/XLV/2006

  zmiany uchwały Nr 200/XXV/2001 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2001r. w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Ekonomii 4 prawem nieodpłatnego użytkowania

  Więcej
 • Uchwała Nr 313/XLV/2006

  zmiany Uchwały Nr 251/XXXVIII/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

  Więcej
 • Uchwała Nr 312/XLV/2006

  zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • Uchwała Nr 311/XLV/2006

  upoważnienia Zarządu Powiatu do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2006 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej

  Więcej
 • Uchwała Nr 310/XLV/2006

  zmiany uchwały Nr 264/XL/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r.

  Więcej
 • Uchwała Nr 309/XLV/2006

  przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Skarżyski na rok szkolny 2006/2007” w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

  Więcej
 • Uchwała Nr 308/XLV/2006

  przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Skarżyskiego na rok akademicki 2006/2007” w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

  Więcej
 • Uchwała Nr 307/XLV/2006

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

  Więcej
 • Uchwała Nr 306/XLIV/2006

  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Sokolej 44 w Skarżysku – Kamiennej.

  Więcej
 • Uchwała Nr 305/XLIV/2006

  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szpitalnej w Skarżysku - Kamiennej.

  Więcej
 • Uchwała Nr 304/XLIV/2006

  określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Skarżyski.

  Więcej
 • Uchwała Nr 303/XLIV/2006

  wyrażenia zgody na zakup sprzętu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku- Kamiennej.

  Więcej
 • Uchwała Nr 302/XLIV/2006

  zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • Uchwała Nr 301/XLIV/2006

  zmian w statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • Uchwała Nr 300/XLIV/2006

  utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku - Kamiennej

  Więcej
 • Uchwała Nr 299/XLIV/2006

  zatwierdzenia zawartych porozumień dotyczących przygotowania i realizacji I typu projektu pn.: “Stypendia dla uczniów szkół\r\nponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2006/2007” oraz II typu projektu pn.: “Stypendia dla studentów\r\nw Województwie Świętokrzyskim na rok akademicki 2006/2007” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

  Więcej
 • Uchwała Nr 298/XLIV/2006

  utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych w Skarżysku – Kamiennej ul. Rejowska 99

  Więcej
 • Uchwała Nr 297/XLIV/2006

  utworzenia IV Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15

  Więcej
 • Uchwała Nr 296/XLIV/2006

  utworzenia Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Skarżysku – Kamiennej ul. Oseta Wasilewskiego 5

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html