BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • 59 /139 /2009

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok\r\n\r\n

  Więcej
 • 58/138A/2009

  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej w budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku\r\n-Kamiennej ul. Ekonomii 7 na okres do trzech lat\r\n

  Więcej
 • 58 /138 /2009

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok\r\n

  Więcej
 • 56/137/2009

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok\r\n

  Więcej
 • 55/136/2009

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok\r\n\r\n

  Więcej
 • 54/135/2009

  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia\r\nw postępowaniu o udzielenie zamówienia na “Ochronę i sprzątanie budynku administracyjnego oraz terenu wokół tego budynku\r\nw Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20”\r\n

  Więcej
 • 54/134/2009

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

  Więcej
 • 54/133/2009

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok\r\n

  Więcej
 • 53/132/2009

  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kopernika po wschodniej stronie' na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej

  Więcej
 • 52/131/2009

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok\r\n

  Więcej
 • 52/130/2009

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok\r\n

  Więcej
 • 51/129/2009

  wyrażenia zgody na odpłatne korzystanie z nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, przy ul. Sokolej na okres 3 lat

  Więcej
 • 51/128/2009

  powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia\r\n egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans\r\n zawodowy.\r\n

  Więcej
 • 51/127/2009

  przekazania publikacji książkowej dla Muzeum Orła Białego \r\nw Skarżysku- Kamiennej.\r\n

  Więcej
 • 50/126/2009

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok\r\n

  Więcej
 • 50/125/2009

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok\r\n

  Więcej
 • 50/124/2009

  projektu budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2010 rok

  Więcej
 • 49/123/2009

  wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.\r\n

  Więcej
 • 49/122/2009

  wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku–Kamiennej ul. Tysiąclecia 22 samochodu marki Renault Trafic będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Transportowo–Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej ul. Legionów 119. \r\n

  Więcej
 • 49/121/2009

  udzielenia upoważnienia Panu Romanowi Białkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej ul. 1 – go Maja 105\r\n

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html