BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Zarządzenie Nr 109/2011

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Świadczenie usługi dozorowania i ochrony w budynkach usytuowanych przy ul. Konarskiego 20, Sikorskiego 20 , Pl. Floriański 1 w Skarżysku- Kamiennej”

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 108/2011

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn.: “Udzielenie kredytu długoterminowego"

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 107/2011

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: „Wykonanie drenażu opaskowego oraz odwodnienia liniowego na działkach zabudowanych przy Pl. Floriańskim 1 w Skarżysku - Kamiennej”

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 106/2011

  powołania Komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na 'Wykonanie systemu alarmowego oraz systemu telewizji dozorowej"

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 105/2011

  powołania Komisji do rozliczenia wykorzystania materiałów zakupionych do remontu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w 20

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 104/2011

  wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Skarżyskiego.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 103/2011 - utraciło moc

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania\r\no udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn.: “Udzielenie kredytu długoterminowego"

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 102/2011

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Wykonanie tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji\r\ni Transportu Starostwa Powiatowego"

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 101/2011

  powołania Komisji odbioru zleconych do wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla części gminy Bliżyn – obręby ewidencyjne: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Kopcie, Kucębów, Mroczków, Nowki, Nowy Odrowążek, Odrowążek, Płaczków, Sobótka, Ubyszów, Wołów, Zagórze.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 100/2011

  wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 99/2011

  wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 98/2011

  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko – Pracownik w Wydziale Architektury, Budownictwa \r\ni Zagospodarowania Przestrzennego w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 97/2011

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania\r\no udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 96/2011

  powołania nowego składu osobowego Zespołu Realizującego Zadania Projektu „e – świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz określenia jego zadań i obowiązków w części dotyczącej Powiatu Skarżyskiego.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 95/2011

  powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Powiatowego Marszobiegu Jesiennego ze Świętem Pieczonego Ziemniaka w dniu 5 listopada 2011 roku.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 94/2011

  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego, tj. Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej”

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 93/2011

  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego, tj. III Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku – Kamiennej”

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 92/2011

  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej będącego własnością Powiatu Skarżyskiego, tj. II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku – Kamiennej”

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 91/2011 - obowiązuje do dnia 10 stycznia 2012 roku

  powołania zespołów spisowych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej.

  Więcej
 • powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html