BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • 70/160/2011

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

  Więcej
 • 69/159/2011

  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. “Świadczenie usługi dozorowania i ochrony w budynkach usytuowanych przy ul. Konarskiego 20, Sikorskiego 20, Pl. Floriański 1 w Skarżysku - Kamiennej “.

  Więcej
 • 69/158/2011

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

  Więcej
 • 68/157/2011

  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • 68/156/2011

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

  Więcej
 • 67/155/2011

  wyrażenia opinii dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum część C” na obszarze miasta Skarżysko – Kamienna w związku z przystąpieniem przez Prezydenta Miasta Skarżysko – Kamienna do opracowania w/w planu.

  Więcej
 • 67/154/2011

  wskazania dwóch członków zarządu do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego na 2011 rok.

  Więcej
 • 67/153/2011

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.

  Więcej
 • 65/152/2011

  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. “Świadczenie usługi dozorowania i ochrony w budynkach usytuowanych przy ul. Konarskiego 20, Sikorskiego 20, Pl. Floriański 1 w Skarżysku - Kamiennej “.

  Więcej
 • 65/151/2011

  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na “Udzielenie kredytu długoterminowego “.

  Więcej
 • 65/150/2011

  wyznaczenia lekarza wydającego opinie o skierowaniu osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • 65/149/2011

  przeniesienia środków finansowych w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.

  Więcej
 • 65/148/2011

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

  Więcej
 • 64/147/2011

  zmiany Uchwały Nr 35/95/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego.

  Więcej
 • 64/146/2011

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

  Więcej
 • 63/145/2011

  zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na “Wykonanie tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym”.

  Więcej
 • 63/144/2011

  powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy.

  Więcej
 • 63/143/2011

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

  Więcej
 • 62/142/2011

  powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli.

  Więcej
 • 62/141/2011

  udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Nowak - Małek – Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych, ul. Szkolna 15 w Skarżysku- Kamiennej.

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html