BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • 53/158/2010

  przeniesienia środków finansowych w ramach zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.\r\n\r\n

  Więcej
 • 52/157/2010

  wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej przeznaczonego dla Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Rejonowo - Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej \r\nw Skarżysku-Kamiennej\r\n\r\n\r\n

  Więcej
 • 52/156/ 2010

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

  Więcej
 • 52/155/ 2010

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

  Więcej
 • 51/154/ 2010

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

  Więcej
 • 50/ 153/ 2010

  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna\r\n\r\n

  Więcej
 • 50 / 152 /2010

  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skarżyskiego na \r\nlata 2011-2025\r\n

  Więcej
 • 50 / 151 /2010

  projektu budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2011 rok

  Więcej
 • 49/150/2010

  wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku – Kamiennej na działalność Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji. \r\n

  Więcej
 • 49/149/2010

  wprowadzenia zmian w uchwale Nr 20/53/2009 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2009r o powołaniu Zespołu Koordynatorów ds. realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do 2020 roku.\r\n\r\n

  Więcej
 • 48/148/2010

  ustalenia imiennego składu Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną \r\ndla nauczycieli.\r\n\r\n

  Więcej
 • 48/147/2010

  upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół\r\nEkonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.\r\n\r\n

  Więcej
 • 48/146/2010

  upoważnienia Pani Jolanty Nowickiej – Dyrektora Zespołu Szkół\r\nEkonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.\r\n\r\n

  Więcej
 • 48/145/2010

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

  Więcej
 • 47 / 144 / 2010

  wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa ul. Polnej na działkach nr ewidencyjny działek 1976/18, 1551/2, 1976/73 w miejscowości Skarżysko Kościelne

  Więcej
 • 47/ 143/ 2010

  uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn oraz projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów 1”, na obszarze gminy Bliżyn wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do powyższych zmian planów\r\n\r\n

  Więcej
 • 47 / 142 / 2010

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

  Więcej
 • 47/141/2010

  wprowadeznia zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

  Więcej
 • 46/140/2010

  przeniesienia środków finansowych w ramach zadań powiatu z zakresu\r\n rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego\r\n Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.\r\n

  Więcej
 • 45/139/2010

  wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Spacerowej 31 na okres do 3 lat\r\n\r\n

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30



Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych Starostwa



NIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html