BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do przedłużenia dzierżawy" stworzono dnia: 2013-12-31 08:19 przez: Zofia Pacek
 • Artykuł : "Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego" stworzono dnia: 2013-12-31 08:13 przez: Zofia Pacek
 • Artykuł : "Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego" stworzono dnia: 2013-12-31 07:55 przez: Zofia Pacek
 • Artykuł : "Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów KLEEN-TEX POLSKA Sp. z o. o. ul. Fabryczna 5/12 26-130 Suchedniów" stworzono dnia: 2013-12-23 13:48 przez: Małgorzata Miller
 • Artykuł : "Spis kart 2013" stworzono dnia: 2013-12-23 13:43 przez: Małgorzata Miller
 • Artykuł : "Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów KLEEN-TEX POLSKA Sp. z o. o. ul. Fabryczna 5/12 26-130 Suchedniów" stworzono dnia: 2013-12-23 13:41 przez: Małgorzata Miller
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 87/2013" stworzono dnia: 2013-12-23 11:10 przez: Katarzyna Kutwin
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 89/2013" stworzono dnia: 2013-12-23 10:47 przez: Katarzyna Kutwin
 • Artykuł : "wycinka 3 drzew rosnących na działkach nr 3152 i 6573 ark. 6 obręb Schedniów" stworzono dnia: 2013-12-23 10:46 przez: Irena Witaszek-Kapusta
 • Artykuł : "Zarządzenie Nr 88/2013" stworzono dnia: 2013-12-23 10:43 przez: Katarzyna Kutwin
 • Artykuł : "Uchwała Nr 326/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepub" stworzono dnia: 2013-12-20 13:47 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 325/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyz" stworzono dnia: 2013-12-20 13:44 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 324/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel" stworzono dnia: 2013-12-20 13:42 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 323/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym" stworzono dnia: 2013-12-20 13:35 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 318/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok" stworzono dnia: 2013-12-20 13:33 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Kontrola Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku" stworzono dnia: 2013-12-20 13:12 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Kontrola Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku" stworzono dnia: 2013-12-20 13:03 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok" stworzono dnia: 2013-12-20 12:57 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 327/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2014" stworzono dnia: 2013-12-20 12:46 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 326/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarzyski dotacji niepub" stworzono dnia: 2013-12-20 12:44 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 325/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyz" stworzono dnia: 2013-12-20 12:42 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 324/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel" stworzono dnia: 2013-12-20 12:41 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 323/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym" stworzono dnia: 2013-12-20 12:39 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 322/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej" stworzono dnia: 2013-12-20 12:36 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 321/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na la" stworzono dnia: 2013-12-20 12:34 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 320/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014 - 2020" stworzono dnia: 2013-12-20 12:29 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 319/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013" stworzono dnia: 2013-12-20 12:27 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 318/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok" stworzono dnia: 2013-12-20 12:21 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 317/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2013 - 2030" stworzono dnia: 2013-12-20 12:19 przez: Łukasz Krawiecki
 • Artykuł : "Uchwała Nr 316/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: uzupełnienia składu Rady Powiatu Skarżyskiego" stworzono dnia: 2013-12-20 12:17 przez: Łukasz Krawiecki

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html