BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Zarządzenie Nr 69/2008

  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko - Informatyk w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej.\r\n

  Więcej
 • 67/2008

  Komisji nadzorującej kasację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.\r\n\r\n

  Więcej
 • 66/2008

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę\r\nna zadanie pn.: “Ochrona i sprzątanie budynku administracyjnego oraz terenu wokół tego budynku w Skarżysku-Kamiennej\r\nprzy ul. Sikorskiego 20

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 65/2008

  powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • 64/2008

  powołania zespołów spisowych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • 63/2008

  utworzenia funduszu nagród w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej i zasad przyznawania nagród.\r\n

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 62/2008

  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadanie pn.: 'Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem'0

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 61/2008

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 'Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego'0

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 60/2008

  wyznaczenia osób funkcyjnych do pełnienia stałego dyżuru.\r\n\r\n

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 59/2008

  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu fotograficzno-plastycznego pn. 'Barwy i Kształty Ziemi Skarżyskiej'0

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 58/2008

  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko - Pracownik w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej\r\n

  Więcej
 • 57/2008

  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w/g stanu na dzień 31 grudnia 2008r. \r\n

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 56/2008

  ustalenia procedur oraz zasad kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 55/2008

  prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • 54/2008

  powołania Komisji odbioru zleconych do wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów \r\nw zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Skarżysko Kościelne.\r\n\r\n

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 53/2008

  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 52/2008

  przejęcia dokumentacji zlikwidowanej jednostki pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Skarżysku Kościelnym, ul. Polna 42

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 51/2008

  powołania imiennego składu Komisji opiniującej wnioski o nagrody Starosty Skarżyskiego

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 50/2008

  przejęcia dokumentacji zlikwidowanego Liceum Ogólnokształcącego w Bliżynie ul. Piaskowa 26.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 49/2008

  prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej i jednostki organizacyjne Powiatu Skarżyskiego oraz sporządzania sprawozdań Rb-WS o wydatkach strukturalnych

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html