BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Zarządzenie Nr 89/2013

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 88/2013

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: " Dostawa materiałów biurowych".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 87/2013

  w sprawie: ustalenia dnia 27 grudnia 2013 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 86/2013

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa środków czystości".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 85/2013

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Skarżyskiego".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 84/2013

  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 83/2013

  w sprawie: powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im Marii Skłodowskiej – Curie w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 82/2013

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa dwóch 9-miejscowych samochodów typu mikrobus przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 81/2013

  w sprawie: powołania Komisji do dokonania przeglądu pogwarancyjnego prac wykonanych w ramach Umowy Nr 127/ZP/2011 z dnia 16.12.2011 r.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 80/2013

  w sprawie: Komisji nadzorującej likwidację pojazdów przejętych przez Powiat Skarżyski.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 79/2013

  w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 78/2013

  w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 77/2013

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa dwóch 9-miejscowych samochodów typu mikrobus przystosowanych do przewozu  osób niepełnosprawnych".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 76/2013

  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac wykonanych w ramach Umowy Nr 152/ZP/2013 zawartej w dniu 03.10.2013 r. w Skarżysku-Kamiennej.

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 75/2013

  w sprawie: powołania zespołu ds. aktualizacji, wdrażania i monitorowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 74/2013

  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 70/2012 r. z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością  w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 73/2013

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 72/2013

  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie Michałów, gmina Skarżysko Kościelne".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 71/2013

  w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim".

  Więcej
 • Zarządzenie Nr 70/2013

  w sprawie:ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html