BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • 50 / 133 /2007

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

  Więcej
 • 50/132/2007

  wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej\r\n

  Więcej
 • 50/131/2007

  planu pracy Zarządu Powiatu na rok 2008.\r\n

  Więcej
 • 50/130/2007

  przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Tysiąclecia 22\r\n

  Więcej
 • 49/129/2007

  wyrażenia zgody na odpłatne korzystanie z pomieszczeń szkolnych w budynku Technicznych Zakładów Naukowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 119

  Więcej
 • 49/128/2007

  uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Skarżysku - Kościelnym\r\n

  Więcej
 • 49/127/2007

  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”\r\nw Skarżysku-Kamiennej.\r\n

  Więcej
 • 49 / 126 /2007

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

  Więcej
 • 49/125/2007

  wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej Wołów Cyganów – Wołów I na odcinku 155m \r\nw miejscowości Wołów\r\n

  Więcej
 • 49/124/2007

  upoważnienia Pani Marzeny Kuś– Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej do złożenia oświadczenia woli o przyjęciu darowizny od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Więcej
 • 49 / 123 /2007

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

  Więcej
 • 48/122/2007

  uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum \r\n Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej\r\n

  Więcej
 • 49/121/2007

  upoważnienia Pani Marzeny Kuś – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej do dokonania w imieniu Powiatu wszelkich czynności, związanych z realizacją Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej Nr DMB- BC/9-33/8116/07.\r\n

  Więcej
 • 47/120/2007

  przekazania Gminie Skarżysko-Kamienna instrumentów muzycznych.

  Więcej
 • 47/119/2007

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

  Więcej
 • 46/ 118/2007

  wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej Występa – Barcza

  Więcej
 • 45/117/2007

  wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej\r\n

  Więcej
 • 45/116/2007

  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej do działań związanych z realizacją programu \r\n pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” \r\n

  Więcej
 • 45/115/2007

  ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej\r\n w Skarżysku - Kamiennej\r\n\r\n

  Więcej
 • 45/114/2007

  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej\r\n

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html