BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Informacja o kontrolach okresowych stanu technicznego obiektów

  Szanowni właściciele i zarządcy wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych!

  Uprzejmie przypominam, iż w dniu 30 listopada br. upływa termin składania pisemnych zawiadomień o przeprowadzeniu (drugiej w tym roku) kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2

  Więcej
 • Ogrzewaj swój dom bezpiecznie

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarzysku-Kamiennej o podstawowych zasadach bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchem gazu i pożarem.

  Więcej
 • Wytyczne postępowania w sprawie obiektów budowlanych, które uległy zalaniu w wyniku powodzi.

  Więcej
 • Informacja o komunikatach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku - Kamiennej prosi właścicieli, zarządców i użytkowników o zapoznanie się z treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego / treść komunikatu Nr 1 GINB - poniżej/.
  Dostępny jest także komunikat dotyczący zasad bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożarem - / treść komunikatu Nr 2 GINB - poniżej /

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html