BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Uchwała Nr XVII/105/2004

  określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 r

  Więcej
 • 61/81/2004

  wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej ul. Sokola 50

  Więcej
 • 61/ 80 /2004

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.\r\n

  Więcej
 • 59/79/2004

  powołania komisji do przeprowadzenia wyboru biegłego rewidenta\r\n

  Więcej
 • 59/ 78 /2004

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

  Więcej
 • 58/77/2004

  wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń do prowadzenia zakładu pogrzebowego w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej ul. Szpitalna1

  Więcej
 • 58/76/ 2004

  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego- monitora nieinwazyjnego C3 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej\r\n

  Więcej
 • 58/75/2004

  wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń do prowadzenia kiosku spożywczego w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej ul. Szpitalna 1.

  Więcej
 • 58/ 74 /2004

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.\r\n\r\n

  Więcej
 • 57/ 73 /2004

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.\r\n\r\n

  Więcej
 • 55/ 72 /2004

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

  Więcej
 • 54/ 71 /2004

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

  Więcej
 • 53/70/2004

  projektu budżetu powiatu Skarżyskiego na 2005 rok\r\n

  Więcej
 • 48/69/2004

  zaopiniowania projektu 'Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Utylizator'.

  Więcej
 • 47/68/2004

  powołania komisji do odbiorów i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. 'Rozbudowa drogi powiatowej nr 15853 Skarzysko - Kamienna - Mirzec w km od 4 + 504 do 5 + 449, województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski' współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

  Więcej
 • 46/67/2004

  wprowadzenia zmianw budżecie powiatu na 2004 rok

  Więcej
 • 45/66/2004

  powołania komisji do odbioru i przekazania inwestycji pn. 'Budowa drogi powiatowej nr 15889 w m. Zaskale w km 1 + 948 do 3 + 270 gmina Łączna, województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski' współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD

  Więcej
 • 45/65/2004

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2004 r.

  Więcej
 • 44/64/2004

  wprowadzenia zmian w budzecie powiatu na 2004 rok

  Więcej
 • 42/63/2004

  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html