BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

ISO 9001:2009

 • Nadrzędnym kierunkiem działania Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej jest sprawne i skuteczne realizowanie zadań na rzecz powiatu skarżyskiego oraz spełnienie oczekiwań każdego mieszkańca w zakresie zapewnienia usług administracyjnych na jak najwyższym poziomie:

  W szczególności określony kierunek zamierzamy osiągnąć przez:

  • realizację zadań Starostwa w sposób sprawny, kompetentny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami,
  • zapewnienie klientom jasnej i kompleksowej informacji dotyczącej zadań i spraw realizowanych przez Starostwo,
  • dążenie do jak najpełniejszego zaspakajania wymagań i oczekiwań klientów poprzez monitorowanie poziomu ich zadowolenia, analizowanie i wyciąganie wniosków oraz ich wdrażanie,
  • usprawnianie wewnętrznego i zewnętrznego przepływu informacji,
  • zatrudnianie kompetentnych pracowników posiadających wiedzę teoretyczną, kwalifikacje i odpowiednie do realizowanych zadań umiejętności praktyczne,
  • doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników Starostwa na każdym poziomie organizacyjnym,
  • otwartą politykę informacyjną opartą na wykorzystaniu systemów informatycznych,
  • prowadzenie stałego monitoringu procesów oraz identyfikowanie obszarów do poprawy.

  Wdrażamy i doskonalimy system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 z wiarą, że pomoże nam jeszcze lepiej poznawać i realizować wymagania naszych klientów i funkcjonować zgodnie z literą prawa.

  Starosta Skarżyski
  Michał Jędrys

  Więcej
 • Księga Jakości  Starostwa Powiatowego w Skarżysku -Kamiennej

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html