BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

wycinka 9 sztuk drzew rosnących na działce nr 213/1 obręb Czerwona Górka Gm. Łączna

Drukuj
1 2 3

OS.II-613.74.2013                                                                                                                         Skarżysko-Kamienna dnia 16.12.2013 r.

 

                                                  Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu wizji w terenie 

 

 

            Zgodnie z art.  90  Kodeksu  postępowania   administracyjnego  (Dz. U. z  2013r. poz.1071 z późn. zmianami) oraz art. 90  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. – o ochronie   przyrody (Dz.U. 2009r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) w związku z wystąpieniem Urzędu Gminy w Łącznej w sprawie udzielenia   zezwolenia   na  wycinkę   9 sztuk  drzew rosnących na działce nr 213/1 obręb  Czerwona Górka Gm. Łączna,  zarządzam  wizję w terenie na dzień  23.12.2013r.   Spotkanie   zainteresowanych  stron na działce odbędzie się o godz. 12 00.

 

 


Data wytworzenia : 2013-12-16 13:35 Autor : Ryszard Sowa Data publikacji : 2013-12-16 13:35 Osoba udostępniająca na stronie : Irena Witaszek-Kapusta Data ostatniej modyfikacji : 2013-12-16 Osoba modyfikująca : Irena Witaszek-Kapusta

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html