BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

pozwolenia wodnoprawne na: wprowadzenie do kanału dwadniającego R6 oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni wewnętrznych dróg i parkingów projektowanego Miejsca Obsługi Podrożnych typu II przy drodze ekspresowej S7 w miejscowoś

Drukuj
1 2 3
OS.II.6341.33.2013                                                                                                                         Skarżysko-Kamienna dnia 13.11.2013r.

 

 

Zgodnie z art. 61 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z  2013r. poz.1071 z późn. zmianami) w związku z art.127 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 2012 poz.145) oraz wystąpieniem FHU WYDRYCH Gospoda „Echa Leśne" Występa 63,  26-140 Łączna w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: wprowadzenie do kanału dwadniającego R6 oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni wewnętrznych dróg i parkingów projektowanego Miejsca Obsługi Podrożnych typu II przy drodze ekspresowej S7 w miejscowości Występa,  wykonanie urządzeń wodnych - przebudowy istniejącego kanału odwadniającego R6 oraz wykonanie wylotu - przelewu wód opadowych
i roztopowych do kanału odwadniającego R6, wszczynam postępowanie administracyjne. Dokumentacja dotycząca ww. inwestycji dostępna jest do wglądu w Starostwie Powiatowym Plac Floriański 1 pok. 108 do dnia 21.11.2013 r. Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Data wytworzenia : 2013-11-13 13:37 Autor : Ryszard Sowa Data publikacji : 2013-11-13 13:37 Osoba udostępniająca na stronie : Irena Witaszek-Kapusta Data ostatniej modyfikacji : 2013-11-13 Osoba modyfikująca : Irena Witaszek-Kapusta

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html